logo

Montážní práce

CO DĚLÁME?

- realizace staveb na sítích NN, VN a stožárových DTS včetně staveb na klíč realizovaných formou kompletní dodávky pro EG.D., a.s.
- pokládka a rekonstrukce kabelových sítí
- domovní a průmyslová elektroinstalace
- montáž a údržba hromosvodů
- výchozí a periodické revize ve výše zmíněných oborech.

Kontakt

Ředitel montáží Mistr montáží EG.D
Bc. Luboš Přibyl Roman Bašta
+420 723 463 054 +420 602 133 813
lubos.pribyl@fiera.cz roman.basta@fiera.cz

 

Mistr montáží ostatní  
Miroslav Neuman  
+420 606 026 730  
miroslav.neuman@fiera.cz  

 

Doprava a stroje

CO DĚLÁME?

- vnitrostátní a mezinárodní doprava
- nákladní a kamionová doprava
- kolové a pásové bagry
- práce montážní plošinou

NAŠE TECHNIKA

Nákladní vozy:
MAN 6x6    
MAN 4x4    
MAN 4x4 (22m) plošina    
MERCEDES Atego    
AVIA D120    
AVIA MB13    
AVIA A31T    
2x MAN tahač
Pásové bagry:
TB 016    
TB 135    
TB 145    
TB 235    
TB 250    
TB 290
Kolový bagr:
JCB 3CX

 

Kontakt:

Doprava a stroje

Petra Bednářová
petra.bednarova@fiera.cz
+420 725 106 804

Mezinárodní kamionová doprava

Vlaďka Kúdelková
doprava@fiera.cz
+420 602 483 429

Projekce zařízení

CO DĚLÁME?

Projekční činnost – naším hlavním partnerem je EG.D, a.s., proto převážnou část naší činnosti tvoří projektová dokumentace energetických sítí VN, trafostanic a sítí NN.

Projektovou dokumentaci zpracováváme v prostředí Bentley MicroStation včetně specializovaných projekčních nadstaveb. Situace zakreslujeme do geodety zpracovaných účelových map, čímž řádově zvyšujeme kvalitu a přesnost projektové dokumentace. To se projeví ve snazším projednáním majetkoprávních vztahů, stavebního řízení a následně zjednodušením realizace stavby.

Projekční práce - projektová dokumentace je zpracovávána v digitální podobě – nadstavbách programu Microstation dle aktuálních „Technických podmínek zpracování projektové dokumentace liniových staveb a transformoven distribuční soustavy pro EG.D, a.s.“ v kvalitě ISO.

 

Kontakt:

           

Martin Hercog

+420 725 815 898
martin.hercog@fiera.cz

 

Jan Lexa 

+420 384 344 823
+420 774 608 556
jan.lexa@fiera.cz

Michal Urban

+420 728 438 644
michal.urban@fiera.cz

Patrik Vopat

+420 384 344 824
+420 774 581 122
patrik.vopat@fiera.cz

Zodpovědný projektant

Ing. Lancoš Juraj  

+420 384 344 832
+420 728 311 534
juraj.lancos@fiera.cz

Asistentka projekce

Lucie Tischlerová

+420 384 344 843
+420 608 210 345
lucie.tischlerova@fiera.cz

 

 

Geodetické práce

CO DĚLÁME?

GEOMETRICKÉ PLÁNY
- pro rozdělení pozemků (parcelace, výkupy, převody)
- pro zaměření skutečného stavu ke kolaudaci (budovy, přístavby, liniové stavby aj.)
- pro obnovu parcel Pozemkového katastru - parcely zjednodušené evidence
- pro vyznačení věcného břemene (právo chůze,jízdy aj.)
 
VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ
- vytyčení hranic dle Katastru nemovitostí a Pozemkového katastru, včetně stabilizace lomových bodů trvalým způsobem 
 
INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE
- vybudování, zaměření a výpočet základní vytyčovací sítě staveb
- vytyčení hranic pozemku investora
- kontrolní měření při realizaci staveb investora
- přebírání a kontrola výsledků geodetických prací od dodavatelů staveb
- zpracování terénních dat dle příslušných směrnic provozovatelů

 

Kontakt:

Vedoucí geodet

Jiří Kraus
+420 384 344 828
+420 602 483 437
jiri.kraus@fiera.cz


 
TECHNICKÁ EVIDENCE PRO SPOLEČNOST EG.D, a.s.

Mandatáři

MANDATÁŘI
- vyhotovení smluv pro věcné břemeno, včetně vkladu do katastru nemovitostí

Kontakt:

           

Daniela Kasperová

+420 384 344 839
daniela.kasperova@fiera.cz

Daniela Kubátová 

+420 384 344 833
daniela.kubatova@fiera.cz

Martina Najdrova 

+420 384 344 844
martina.najdrova@fiera.cz

Denisa Táchová

+420 384 344 846
denisa.tachova@fiera.cz

 

 

Obchod

CO DĚLÁME?

Kompletní prodej světelné techniky, svítidel, elektromateriálu, kabelů, jističů, chráničů, a dalších produktů z oblasti elektra
 

Kontakt

Prodejna Mládežnická
+420 384 361 658
+420 606 279 724
jana.zikmundova@fiera.cz

Otevírací doba:
po-pá: 6:30 - 17:00
so: 7:30 - 11:00

Prodejna Jarošovská
jana.stejskalova@fiera.cz

+420 725 815 899

Otevírací doba:
po-pá: 9:00 - 17:00
so: 9:00 - 12:00

 

Otevřeno i mezi svátky.

Kontakt

Adresa:

Fiera a.s.
Mládežnická 146 / IV
377 01 Jindřichův Hradec

Základní údaje společnosti:
Název společnosti: Fiera a.s.
Sídlo společnosti: Mládežnická 146 / IV, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 251 66 361
DIČ: CZ 251 66 361

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1467
Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál: 2.000.000, - Kč
Datová schránka: ns5d4ii

Vedení společnosti:

Luděk Kešner
předseda představenstva
ludek.kesner@fiera.cz
tel.:+420 602 420 312

Luboš Přibyl
člen představenstva
lubos.pribyl@fiera.cz
tel.:+420 723 463 054

Ekonomické oddělení:

Lenka Lexová
účetní
lenka.lexova@fiera.cz
tel. +420 384 344 813

Fakturace
uctarna@fiera.cz

Podatelna:

Miroslava Kešnerová
miroslava.kesnerova@fiera.cz
tel. +420 384 344 811

Sbírka listin obchodního rejstříku
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=84774